W bieżącym roku szkolnym nasza placówka bierze udział w programie Ambasador Experymentu. Idea skierowana jest do wszystkich szkół województwa pomorskiego. Od września do maja nauczyciele będą realizowali zadania w oparciu o ofertę edukacyjną Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Stawiając czoła kolejnym wyzwaniom, będziemy zbierać punkty, które następnie wymienimy na nagrody - pomoce dydaktyczne czy vouchery do Centrum Nauki Experyment. Jeśli uda nam się zdobyć najwyższą liczbę punktów w programie, Edukatorzy Experymentu przygotują dla nas "Naukowy event" czyli całodniowe wydarzenie ze spektakularnymi pokazami dla wszystkich uczniów szkoły.

Celem Programu jest: promowanie aktywnej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania i wnioskowania poprzez zwiększenie zainteresowania eksperymentowaniem oraz zachęcenie nauczycieli do aktywnej realizacji podstawy programowej przy wsparciu oferty edukacyjnej CN Experyment oraz poprzez tzw. grywalizację, do aktywnego promowania oferty centrum w swoich placówkach.