Podstawowe informacje

Uchwała Nr XXXVIII/448/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie z siedzibą 84-239 Bolszewo ul. Leśna 35.

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolszewie.
2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Bolszewie przy ul. Leśna 35.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wejherowo z siedzibą w Wejherowie
ul. Transportowa 1.
4. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolszewie jest samorządową jednostką budżetową gminy Wejherowo. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wejherowie została utworzona w roku 2022 decyzją Rady Gminy Wejherowo.