Uwaga!

Oddział przedszkolny o wydłużonym czasie pracy jest wyłącznie dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Drodzy Rodzice!

Dzieci z oddziałów "0", które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
oraz uczniowie klas I - III będą mogli uczęszczać do świetlicy szkolnej/ do oddziału przedszkolnego
o wydłużonym czasie pracy  od chwili  przekazania kompletu dokumentów , czyli:

-        uzupełnionej Karty zgłoszenia
-        podpisanego Regulaminu, w tym: Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym
-        Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 Wszystkie załączniki znajdują się w zakładce ŚWIETLICA

Do pobrania regulamin świetlicy SP nr 2

Do pobrania karta zgłoszenia