Plan Lekcji Sp 2 na rok szkolny 2023/2024 II półrocze

Plan Nauczycieli Sp 2 na rok szkolny 2023/2024 II półrocze

    W dniach 12 - 14 grudnia 2023 r. (wtorek - czwartek ) uczniowie klas VIII przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty zgodnie procedurami obowiązującymi na egzaminie ósmoklasisty.

Harmonogram egzaminu próbnego:

 

https://laptopdlaucznia.gov.pl/

Plan Lekcji Sp 2 na rok szkolny 2023/2024 I półrocze

Dodatkowe terminy testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy IV sportowej 

22.06.2023 r. (czwartek) o godzinie 16.30

23.06.2023 r. (piątek) o godzinie 10.45

Test odbędzie się na boisku sportowym przy ulicy Leśnej w Bolszewie

1 września 2022 uruchomiliśmy osobną stronę internetową pod adresem www.sp2bolszewo.pl
Informacje dotyczące Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie umieszczone przed 31.08.2022
dostępne są jeszcze na stronie spbolszewo.szkolna.net


 

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego