W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 2, 5 i 6 w ramach katechezy szkolnej wraz ze swymi katechetkami: p. Mają Falkiewicz i s. Mariną Shliakhtsiuk uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie Katechetycznym „W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM”.  Projekt trwał od 1 października 2023 do 31 maja 2024 r.

Celem projektu było zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa świętowanymi w roku liturgicznym, kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej relacji z ludźmi, tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość, ukazanie świętych jako przyjaciół naszych i Pana Boga, zapoznanie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie empatii i szacunku wobec innych, wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm.

Realizacja projektu wymagała wypełnienia 10 z 20 zadań zaproponowanych przez organizatora, które katecheci zrealizowali podczas całego roku szkolnego w ramach lekcji religii. Katecheci realizowali projekt we własnym tempie, sami decydowali o podziale zadań i terminie ich wykonania.  

W ramach podejmowanych działań organizowane były wydarzenia związane
z uroczystościami wpisanymi w cykl roku liturgicznego, odbywały się konkursy, podjęto trud aktywnego uczestnictwa w rekolekcjach parafialnych. Uczniowie mieli również liczne okazje do tego, by lepiej poznać genezę i prawdziwe znaczenie wielu tradycji chrześcijańskich oraz znajdujące się w ich najbliższej okolicy miejsca będące wyrazem wiary ich przodków.

Zadania wykonane w ramach projektu:

·                 Nasze miejsce do modlitwy

·                 Odmawiajcie różaniec - odpowiadamy na prośbę Maryi

·                 Nasi Święci przyjaciele

·                 Jan Paweł II znany, czy nie znany?

·                 NIEDZIELA – jak świętować, żeby inni nie musieli pracować?

·                 Śpiewem chwalimy dobrego Boga

·                 Rekolekcje przeżywamy, w kościele  się spotykamy

·                 Sakramenty - dary łaski przeżywane we wspólnocie Kościoła

·                 Poznajemy miejsca święte

·                 Różne Oblicza Matki Bożej

·                 Boże Ciało – procesja znakiem naszej wiary

·                 W Sercu Jezusa nasza obrona

·                 Mój pomysł na… katechezę

 

Udział w projekcie pomagał pokazać dzieciom wiarę jako element obecny w codzienności i  Kościół jako coś żywego i bliskiego. Uczniowie byli bardzo zainteresowani nowymi metodami i sposobami przekazywania im wiedzy (np. wykorzystanie klocków LEGO), chętnie przyswajali wiedzę religijną i wartości chrześcijańskie w formie dramy i działań parateatralnych.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com